Poľovačka na Bongo - Lobéké National Park, CM

lovecká koncesia, ktorá oprávňuje aj na lov: Slon pralesný a Byvol pralesný.
 • pobyt na 16 dní, ubytovanie v loveckom tábore na 14 dní
 • plná penzia formou: raňajky - obed - večera
 • poľovný sprievodca 1:1 a preprava v poľovnom revíri 4x4
 • všetky organizačné poplatky a lovecká licencia na BIG GAME
 • nosiči vybavenia, stopári a skinneri
 • asistencia po prílete na letisko v Douala
Cena na osobu:  € 44.990

Ponuka číslo: 60/CM

Lovecká koncesia a lov v KAMERUNE

V Kamerune je legálny lov možný na základe tzv. LOVECKEJ KONCESIE a LOVECKEJ LICENCIE, ktorá sa delí na 2 podľa 3 špecifických skupín zveri. Na BIG GAME licenciu: oprávňuje loviť zver v skupine A (byvol, slon, bongo, sitatunga) a SMALL GAME licenciu: zver v skupine B a C (prasa pralesné, štetináč africký, chochlatky...).

CESTOVNÉ VÍZA - Kamerun

Občania Slovenskej republiky majú povinnosť požiadať o udelenie cestovných víz do Kamerunu, ešte pred vycestovaním. Cestovný pas musí mať voľné minimálne 3 strany a platnosť najmenej 6 mesiacov po opustení krajiny. Žiadame klientov, aby požadované podklady zaslali kompletné, bezchybné a v súlade s legislatívno-formálnymi náležitosťami, ktoré vyžaduje konzulát. V opačnom prípade nebudú postúpené na ďalšie spracovanie pokým sa tieto nedoplnia. Formulár žiadosti vypisujte paličkovým písmom, modrým perom.
Víza KAMERUN - sprievodné dokumenty: 
 • 2 x vyplnený formulár žiadosti 
 • cestovný pas / 2 x fotokópia pasu 
 • 2 ks fotografia pasového formátu
 • očkovací preukaz + 2 fotokópie 
 • spiatočná letenka + 2 fotokópie 
 • pozývací list, zabezpečí naša CA

Prispôsobte si ponuku

Ak máte vlastné požiadavky a nároky, ktoré naše ponuky neobsahujú, vieme vám prispôsobiť poľovnícky zájazd podľa vašich predstáv.

Kamerun - lovecká licencia

V tejto sekcii nájdete formulár a potrebné informácie k formálnym náležitostiam pre vydanie kamerunskej loveckej licencie.

Objednávkový formulár

Pre záväzné objednanie poplatkového lovu, si prosím stiahnite náš objednávkový formulár, ktorý vyplňte a zašlite na náš e-mail.